Preskočiť na obsah

Za organizáciou Večerného behu v Partizánskom stoja dvaja ľudia: Janka Seidlová, hlavná trénerka Atletického oddielu Partizánske a Martin Znášik, stredoškolský učiteľ a športový nadšenec. Tretím do tímu je Jankin manžel Miro.

V máji 2019, necelý rok po založení občianskeho združenia Atletický oddiel Partizánske, prišiel Martin s myšlienkou zorganizovať Večerný beh v Partizánskom. Janke sa myšlienka páčila a za 4 mesiace sa podarilo zrealizovať 1. ročník Večerného behu.

Samozrejme, iba v trojici by sa im to nikdy nepodarilo, do organizácie boli zapojené kompletné rodiny Seidlovcov aj Znášikovcov.

Ten, kto niekedy organizoval veľké športové podujatie, vie, že počas samotných pretekov sa o hladký priebeh stará niekoľko desiatok ľudí – detí a rodičov z Atletického oddielu. Pomáhajú pri prezentácii, občerstvení, stoja na križovatkách a navigujú pretekárov, odovzdávajú medaily… Bez nich sa preteky realizovať nedajú a sú veľkým prínosom pre organizátorov.


 Technicko-stavebné zabezpečenie majú pod palcom členovia o.z. Užitoční ľudia. Postaviť a doviezť veľkú nafukovačku a stovky metrov zábran, natiahnuť pásky okolo bežeckého koridoru, vyznačiť nebezpečné miesta na trati, natiahnuť viac ako 500 metrov elektrických káblov a celý priestor poriadne osvetliť, okrem toho všetko zdokumentovať na fotky a videá a nakoniec zbaliť a upratať… to všetko chce veľa skúseností, zručností, veľa techniky, materiálu. „Užitočníci“ venujú večernému behu každoročne veľa času, za čo im patrí poďakovanie.

A v neposlednom rade medzi organizátorov možno počítať aj Mesto Partizánske, Technické služby mesta Partizánske a Mestskú umeleckú agentúru Partizánske. Všetci svojím vkladom napomáhajú Atletickému oddielu zrealizovať najväčšie športové podujatie pre širokú verejnosť v Partizánskom.

organizátori – Janka a Martin